تبلیغات
شرکت گل و گیاه ولیعصر شوشتر - پرورش اسپارمانیاپرورش اسپارمانیا  

پرورش : اسپارمانیا

اسپارمانیا

گیاه اسپارمانیا SPARMANNIA

اسپارمانیا Sparmannia گیاهی است كه باندازه یك درخت رشد میكند با برگهای لطیفی به رنگ سبز روشن . این گیاه ازاوایل زمستان تااردیبهشت گلهای سفید زیبائی میدهد . برای اینكه بحد نامناسبی رشد نكند توصیه میشود پس از اتمام گل ، گیاه را تا نیمه هَرَس نمایند . قبل از این عمل در اردیبهشت ماه باید به آن یك دوره استراحت داده شود . برای اینكار گلدان را به گوشه سایه دار باغچه منتقل نموده از میزان آب میكاهند . پس از هَرَس كردن ، گیاه را به گلدانی كه محتوی خاك تازه باشد منتقل نموده بطور مرتب به آن آب میدهند تا بار دیگر شروع به رشد كند . در پائیز گیاه را به داخل آورده در محل خنكی كه حرارت آن از 10 درجه سانتیگراد بیشتر نباشد قرار میدهند . در غیر اینصورت ( چنانچه محیط گرم باشد ) مرتبأ بر روی برگها آب میپاشند . تكثیر : تكثیر این گیاه به روش قلمه زدن ساقه هائی كه قبلا گل داشته و اكنون چند برگ كوچك در رأس آنهاست صورت میگیرد .


نوشته شده توسط مهندس وثوق پور | لینک ثابت | موضوع: کشت های گلخانه ای , نظر ها ()